You are here

Banvel 4S (W2), Herbicide

Banvel 4S (W2)

Laatste update:
06.03.2014

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
11291 N
Samenstelling: 
Formulering: 
SL (Met water mengbaar concentraat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
29.02.2024

Maïs

Maïs (Zea mays)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H319, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P102, P280, P270, P305 + P351 + P338, P337 + P313