You are here

Boxer (W10), Herbicide

Boxer (W10)

Laatste update:
28.04.2016

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10701 N
Samenstelling: 
Formulering: 
EC (Emulgeerbaar concentraat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.08.2023

Aromatische kruidgewassen

Aromatische wortelgewassen

Blauwmaanzaad

Blauwmaanzaad (Papaver somniferum)

Bleekselderij

Bleekselderij (Apium graveolens var. dulce)

Bosuien

Consumptieaardappel

Karwij

Karwij (Carum carvi)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H317, H304, EUH401, H410, H319, H315

Voorzorgsmaatregelen

  • P261, P280, P301 + P310, SP 1, P331, P333 + P313