Boxer (W9) - Herbicide | Syngenta Nederland

You are here

Boxer (W9), Herbicide

Boxer (W9)

Laatste update:
16.02.2017

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10701 N
Samenstelling: 
Formulering: 
EC (Emulgeerbaar concentraat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.08.2023

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H315, H319, H304, H410, H317

Voorzorgsmaatregelen

  • P280, P301 + P310, P261, P333 + P313, SP 1, P331