You are here

Calaris (W2), Herbicide

Calaris (W2)

Laatste update:
03.11.2016

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
12878 N
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (Suspensie concentraat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.12.2018

Maïs

Maïs (Zea mays)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H410, H302, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P273, P280A, P330, P301 + P312, P270, P264, SP 1, P102, P391