You are here

Callisto (W4), Herbicide

Callisto (W4)

Laatste update:
12.01.2017

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
12204 N
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (Suspensie concentraat)
End date of sale by distributors: 
31.07.2018
Einddatum voor gebruik door telers: 
08.02.2018

Blauwmaanzaad (Papaver somniferum)

Bloemenzaadteelt

Graszaadteelt

Graszodenteelt

Maïs (Zea mays)

Prachtriet (Miscanthus sinensis)

Prachtriet (Miscanthus sp)

Reuzenriet (Miscanthus floridulus)

Sorgo (Sorghum sp)

Suikermaïs (Zea mays subsp. saccharata)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H410, H319

Voorzorgsmaatregelen

  • P102, SP 1, P273, P305 + P351 + P338, P280, P391, P337 + P313