Callisto (W5) - Herbicide | Syngenta Nederland

You are here

Callisto (W5), Herbicide

Callisto (W5)

Laatste update:
09.02.2018

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
12204 N
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (Suspensie concentraat)
End date of sale by distributors: 
02.05.2019
Einddatum voor gebruik door telers: 
02.05.2020

Blauw maanzaad (Papaver somniferum)

Blauwmaanzaad (Papaver somniferum)

Bloemenzaadteelt

gras

Graszaadteelt

Graszodenteelt

Maïs (Zea mays)

Maïs (Zea mays)

Prachtriet (Miscanthus sinensis)

Prachtriet (Miscanthus sp)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H410, H319

Voorzorgsmaatregelen

  • P273, SP 1, P102, P391, P305 + P351 + P338, P337 + P313, P280