You are here

Callisto (W5), Herbicide

Callisto (W5)

Laatste update:
08.02.2018

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
12204 N
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (Suspensie concentraat)
End date of sale by distributors: 
01.05.2019
Einddatum voor gebruik door telers: 
01.11.2018

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H410, H319

Voorzorgsmaatregelen

  • P280, P337 + P313, P305 + P351 + P338, P391, SP 1, P273, P102