You are here

Callisto (W6), Herbicide

Callisto (W6)

Laatste update:
02.11.2018

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
12204 N
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (Suspensie concentraat)

Blauwmaanzaad (Papaver somniferum)

Bloemenzaadteelt

Graszaadteelt

Graszodenteelt

Maïs (Zea mays)

Prachtriet (Miscanthus sinensis)

Prachtriet (Miscanthus sp)

Reuzenriet (Miscanthus floridulus)

Suikermaïs (Zea mays subsp. saccharata)

Tijdelijk onbeteeld terrein

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H410, H319, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P102, P391, SP 1, P280, P305 + P351 + P338, P273, P337 + P313