You are here

CASPER (W2), Herbicide

CASPER (W2)

Laatste update:
11.05.2017

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
13589 N
Samenstelling: 
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
30.04.2019

Korrelmaïs

Snijmaïs

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H410, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P391, SP 1, P273