Daiko - Herbicide | Syngenta Nederland

You are here

Daiko, Herbicide

Daiko

Laatste update:
30.03.2017

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
15095 N
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (Suspensie concentraat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
29.04.2019

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H410, H317, H319, H304, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • SP 1, P301 + P310, P280C, P331, P391, P501, P273