You are here

Daiko (W1), Herbicide

Daiko (W1)

Laatste update:
30.03.2017

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
15095 N
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (Suspensie concentraat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
29.04.2019

Wintertarwe

Wintertarwe (Triticum aestivum (winter))

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H304, EUH401, H319, H410, H317

Voorzorgsmaatregelen

  • P331, P273, P501, P301 + P310, P391, SP 1, P280C