You are here

Daiko (W1), Herbicide

Daiko (W1)

Laatste update:
30.03.2017

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
15095 N
Samenstelling: 
Formulering: 
Suspensie concentraat (SC)
Einddatum voor gebruik door telers: 
29.04.2019

Wintertarwe

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H410, EUH401, H317, H304, H319

Voorzorgsmaatregelen

  • P331, SP 1, P301 + P310, P280C, P273, P501, P391