You are here

Daiko (W1), Herbicide

Daiko (W1)

Laatste update:
30.03.2017

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
15095 N
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (Suspensie concentraat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
29.04.2019

Wintertarwe

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H319, H410, H304, H317, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P391, P501, SP 1, P273, P331, P280C, P301 + P310