You are here

Defi (W2)

Laatste update:
11.10.2013

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
13235 N
Formulering: 
Emulgeerbaar concentraat
Einddatum voor gebruik door telers: 
01.09.2023

Wintergerst

Wintertarwe

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401,H304,H315,H317,H319,H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P102,P280,P301 + P310,P302 + P352,P305 + P351 + P338,P331,P391