You are here

Dual Gold 960 EC (W10), Herbicide

Dual Gold 960 EC (W10)

Laatste update:
27.09.2018

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
12096 N
Samenstelling: 
Formulering: 
EC (Emulgeerbaar concentraat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
30.07.2019

Aardbei

Aardbei (Fragaria sp)

Aromatische wortelgewassen

Beuk (Fagus sp)

Beuk (Fagus sp)

Bieten

Bieten (veredelingsteelt)

Bieten (zaadteelt)

Bloemenzaadteelt

Boekweit (veredelingsteelt) (Fagopyrum esculentum)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H317, EUH401, H410, H319

Voorzorgsmaatregelen

  • P305 + P351 + P338, P280, P363, SP 1, P102, P391, P337 + P313, P302 + P352