Dual Gold 960 EC (W10) - Herbicide | Syngenta Nederland

You are here

Dual Gold 960 EC (W10), Herbicide

Dual Gold 960 EC (W10)

Laatste update:
28.09.2018

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
12096 N
Samenstelling: 
Formulering: 
EC (Emulgeerbaar concentraat)

Aardbei (Fragaria sp)

Aromatische wortelgewassen

Beuk (Fagus sp)

Beuk (Fagus sp)

Beuk (Fagus sylvatica)

Bieten

Bieten (zaadteelt)

Bloemenzaadteelt

Boekweit (zaadteelt) (Fagopyrum esculentum)

Boomkwekerijgewassen

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H317, H319, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P305 + P351 + P338, SP 1, P302 + P352, P102, P337 + P313, P280, P391, P363