You are here

Dual Gold 960 EC (W9), Herbicide

Dual Gold 960 EC (W9)

Laatste update:
04.03.2016

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
12096 N
Samenstelling: 
Formulering: 
Emulgeerbaar concentraat
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.07.2019

2-jarige rozen (onbedekte teelt)

2-jarige vruchtbomen (onbedekte teelt)

Aardbei (onbedekte teelt)

Aromatische wortelgewassen

Bieten

Boon met peul (onbedekte teelt)

Cichorei

Fagus (onbedekte teelt)

Gladiool (onbedekte teelt)

Knoflook

Waarschuwing

risico-zinnen

 • EUH401
 • H317
 • H319
 • H410

Voorzorgsmaatregelen

 • P102
 • P280
 • P302 + P352
 • P305 + P351 + P338
 • P337 + P313
 • P363
 • P391