You are here

Dual Gold 960 EC (W9), Herbicide

Dual Gold 960 EC (W9)

Laatste update:
03.03.2016

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
12096 N
Samenstelling: 
Formulering: 
EC (Emulgeerbaar concentraat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
30.07.2019

Aardbei

Aromatische wortelgewassen

Bieten

Boon met peul

Bos- en haagplantsoen (Fagus)

Cichorei

Gladiool

Knoflook

Laanbomen (Fagus)

Lelie (vermeerderingsteelt)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H319, H317, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P280, P102, P305 + P351 + P338, P363, P337 + P313, P391, P302 + P352, SP 1