Dual Gold 960 EC (W9) - Herbicide | Syngenta Nederland

You are here

Dual Gold 960 EC (W9), Herbicide

Dual Gold 960 EC (W9)

Laatste update:
04.03.2016

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
12096 N
Samenstelling: 
Formulering: 
EC (Emulgeerbaar concentraat)
End date of sale by distributors: 
14.12.2018
Einddatum voor gebruik door telers: 
14.03.2019

Aardbei (Fragaria sp)

Aromatische wortelgewassen

Beuk (Fagus sp)

Beuk (Fagus sp)

Bieten

Bieten (veredelingsteelt)

Bieten (zaadteelt)

Boekweit (veredelingsteelt) (Fagopyrum esculentum)

Boekweit (zaadteelt) (Fagopyrum esculentum)

Boon met peul

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H410, H317, EUH401, H319

Voorzorgsmaatregelen

  • P305 + P351 + P338, P102, P391, P363, P302 + P352, P280, P337 + P313, SP 1