You are here

Dual Gold 960 EC (W9), Herbicide

Dual Gold 960 EC (W9)

Laatste update:
13.09.2018

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
12096 N
Samenstelling: 
Formulering: 
EC (Emulgeerbaar concentraat)
End date of sale by distributors: 
13.12.2018
Einddatum voor gebruik door telers: 
27.09.2018

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H319, H317, EUH401, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P337 + P313, P305 + P351 + P338, P391, P302 + P352, P280, SP 1, P102, P363