Gardo Gold (W1) - Herbicide | Syngenta Nederland

You are here

Gardo Gold (W1), Herbicide

Gardo Gold (W1)

Laatste update:
17.12.2008

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
13145 N
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (Suspensie concentraat)
End date of sale by distributors: 
14.12.2018
Einddatum voor gebruik door telers: 
14.03.2019

Maïs (Zea mays)

Maïs (Zea mays)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H410, H317, H319, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P391, P302 + P352, P337 + P313, SP 1, P305 + P351 + P338, P333 + P313, P280, P201