You are here

MILAGRO 40, Herbicide

MILAGRO 40

Laatste update:
06.11.2014

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
14675 N
Samenstelling: 
Formulering: 
OD (Olie dispersie)
Einddatum voor gebruik door telers: 
28.02.2022

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H315, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P501, P332 + P313, P391, P280, SP 1, P302 + P352, P362