You are here

Peak (W2), Herbicide

Peak (W2)

Laatste update:
19.04.2018

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
13587 N
Samenstelling: 
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
30.04.2019

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H410, EUH401, H302

Voorzorgsmaatregelen

  • P270, P301 + P312, P102, SP 1, P391, P330