You are here

Reglone Bold (W1), Herbicide

Reglone Bold (W1)

Laatste update:
03.03.2016

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
13944 N
Samenstelling: 
Formulering: 
SL (Met water mengbaar concentraat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
29.06.2019

Aardappelen

Aardappelen (Solanum tuberosum)

Aardbei

Aardbei (Fragaria sp)

Bieten

Bladgroenten

Cichorei

Cichorei (Cichorium intybus var. sativum)

Consumptieaardappel

Koolgewassen (Brassica sp)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H372, H317, H319, H335, H315, EUH401, H302, H330, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P280, P260, P304 + P340, P310, P501, SP 1, P284