Reglone Bold (W1) - Herbicide | Syngenta Nederland

You are here

Reglone Bold (W1), Herbicide

Reglone Bold (W1)

Laatste update:
04.03.2016

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
13944 N
Samenstelling: 
Formulering: 
SL (Met water mengbaar concentraat)
End date of sale by distributors: 
04.11.2019
Einddatum voor gebruik door telers: 
04.02.2020

Aardappel (Solanum tuberosum)

Aardappelen (Solanum tuberosum)

Aardbei (Fragaria sp)

Bieten

Bladgroenten

Cichorei (Cichorium intybus var. sativum)

Consumptieaardappel

koolgewassen

Koolgewassen (Brassica sp)

Peulgroenten

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H315, H372, H302, H330, H319, H335, EUH401, H410, H317

Voorzorgsmaatregelen

  • P310, P501, P304 + P340, P260, P284, P280, SP 1