Reglone (W10) - Herbicide | Syngenta Nederland

You are here

Reglone (W10), Herbicide

Reglone (W10)

Laatste update:
05.06.2015

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
5581 N
Samenstelling: 
Formulering: 
SL (Met water mengbaar concentraat)
End date of sale by distributors: 
04.11.2019
Einddatum voor gebruik door telers: 
04.11.2019

Aardappel (Solanum tuberosum)

Bloembol- en bloemknolgewassen

Consumptieaardappel

pootaardappel

Zetmeelaardappel

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H302, H290, EUH208, H335, EUH401, H410, H331, H372

Voorzorgsmaatregelen

  • P270, P280C, P391, P304 + P340, P314, P261, P284, P102, P403 + P233, SP 1