You are here

Reglone (W10), Herbicide

Reglone (W10)

Laatste update:
05.06.2015

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
5581 N
Samenstelling: 
Formulering: 
SL (Met water mengbaar concentraat)

Bloembol- en bloemknolgewassen

Consumptieaardappel

pootaardappel

Zetmeelaardappel

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH208, H302, H372, H331, H290, H410, H335, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P280C, P403 + P233, P284, P314, P304 + P340, P261, SP 1, P102, P270, P391