You are here

Reglone (W9), Herbicide

Reglone (W9)

Laatste update:
11.12.2012

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
5581 N
Samenstelling: 
Formulering: 
SL (Met water mengbaar concentraat)

Bloembol- en bloemknolgewassen

Consumptieaardappel

pootaardappel

Zetmeelaardappel

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H302, H372, H331, H410, EUH208, H335, EUH401, H290

Voorzorgsmaatregelen

  • P280C, P284, P403 + P233, SP 1, P261, P102, P270, P391, P304 + P340, P314