Reglone (W9) - Herbicide | Syngenta Nederland

You are here

Reglone (W9), Herbicide

Reglone (W9)

Laatste update:
11.12.2012

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
5581 N
Samenstelling: 
Formulering: 
SL (Met water mengbaar concentraat)
End date of sale by distributors: 
04.11.2019
Einddatum voor gebruik door telers: 
04.11.2019

Aardappel (Solanum tuberosum)

Bloembol- en bloemknolgewassen

Consumptieaardappel

pootaardappel

Zetmeelaardappel

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H302, H372, EUH208, H290, H331, H410, EUH401, H335

Voorzorgsmaatregelen

  • P403 + P233, SP 1, P102, P270, P280C, P261, P314, P284, P391, P304 + P340