You are here

Actara (W7), Insecticide

Actara (W7)

Laatste update:
25.04.2018

Insecticide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
12679 N
Samenstelling: 
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)
End date of sale by distributors: 
18.12.2018
Einddatum voor gebruik door telers: 
18.09.2018

Aardappelen (Solanum tuberosum)

Bloementeelt Bolbloemen en knolbloemen

Bloemisterijgewassen

Boomkwekerijgewassen

Consumptieaardappel

pootaardappel

Vaste plantenteelt

Zetmeelaardappel

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P391, SP 1, P273