You are here

Actara (W8), Insecticide

Actara (W8)

Laatste update:
06.09.2018

Insecticide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
12679 N
Samenstelling: 
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.10.2018

Aardappelen

Aardappelen (Solanum tuberosum)

Bloembol- en bloemknolgewassen

Bloementeelt Bolbloemen en knolbloemen

Bloemisterijgewassen

Boomkwekerijgewassen

Consumptieaardappel

pootaardappel

Vaste plantenteelt

Zetmeelaardappel

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • SP 1, P391, P273