You are here

Actellic 50 (W8), Insecticide

Actellic 50 (W8)

Laatste update:
05.12.2013

Insecticide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
6469 N
Samenstelling: 
Formulering: 
EC (Emulgeerbaar concentraat)
End date of sale by distributors: 
30.06.2018
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.12.2017

granen in opslag

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H302, H410, H317, EUH066, H304, H335, H318, H336, H226, H351

Voorzorgsmaatregelen

  • P331, P305 + P351 + P338 + P310, P210, P273, SP 1, P280, P301 + P310