Actellic 50 (W8) - Insecticide | Syngenta Nederland

You are here

Actellic 50 (W8), Insecticide

Actellic 50 (W8)

Laatste update:
06.12.2013

Insecticide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
6469 N
Samenstelling: 
Formulering: 
EC (Emulgeerbaar concentraat)
End date of sale by distributors: 
01.07.2018
Einddatum voor gebruik door telers: 
01.07.2019

Granen

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H351, H317, H304, H226, H410, H318, EUH066, H302, H336, H335

Voorzorgsmaatregelen

  • SP 1, P305 + P351 + P338 + P310, P210, P280, P301 + P310, P273, P331