Actellic 50 (W9) - Insecticide | Syngenta Nederland

You are here

Actellic 50 (W9), Insecticide

Actellic 50 (W9)

Laatste update:
01.01.2018

Insecticide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
6469 N
Samenstelling: 
Formulering: 
EC (Emulgeerbaar concentraat)

Granen

Teff (Eragrostis tef)

Teff in opslag

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H304, EUH401, H226, H335, H302, H318, H351, H317, EUH066, H410, H336

Voorzorgsmaatregelen

  • P210, P301 + P310, SP 1, P331, P280, P305 + P351 + P338 + P310, P273