You are here

Actellic 50 (W9), Insecticide

Actellic 50 (W9)

Laatste update:
31.12.2017

Insecticide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
6469 N
Samenstelling: 
Formulering: 
EC (Emulgeerbaar concentraat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
30.11.2023

Granen ( in opslag of bestemd voor opslag)

granen in opslag

Teff (Teff ( in opslag of bestemd voor opslag))

Teff in opslag

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH066, H304, EUH401, H410, H318, H302, H336, H226, H351, H317, H335

Voorzorgsmaatregelen

  • P305 + P351 + P338 + P310, P301 + P310, P210, P331, SP 1, P273, P280