You are here

Affirm (W3), Insecticide

Affirm (W3)

Laatste update:
31.12.2017

Insecticide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
13455 N
Samenstelling: 
Formulering: 
SG (Wateroplosbaar granulaat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.10.2019

Appel

Appel (Malus domestica)

Peer (Incl. Japanse peer)

Peer (Pyrus communis)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H410, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • SP 1, P273, P391