You are here

Cruiser 70 WS (W5), Insecticide

Cruiser 70 WS (W5)

Laatste update:
27.10.2016

Insecticide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
12852 N
Samenstelling: 
Formulering: 
WS (Water dispergeerbaar poeder voor vochtige zaadbehandeling)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.12.2020

Andijvie

Sla Lactuca spp

Sluitkoolachtigen

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H302, H228, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P210, P284, P240, SP 1, P102, P270, P391