You are here

Cruiser 70 WS (W6), Insecticide

Cruiser 70 WS (W6)

Laatste update:
07.09.2018

Insecticide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
12852 N
Samenstelling: 
Formulering: 
WS (Water dispergeerbaar poeder voor vochtige zaadbehandeling)
End date of sale by distributors: 
30.10.2019
Einddatum voor gebruik door telers: 
30.10.2020

Andijvie (Cichorium endivia)

Bladkoolachtigen

Sla (Lactuca sp)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H302, EUH401, H410, H228

Voorzorgsmaatregelen

  • P102, P210, P391, P284, SP 1, P270, P240