Force (W1) - Insecticide | Syngenta Nederland

You are here

Force (W1), Insecticide

Force (W1)

Laatste update:
17.12.2008

Insecticide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
13135 N
Samenstelling: 
Formulering: 
FS (Suspensie concentraat voor zaadbehandeling)
End date of sale by distributors: 
01.07.2018
Einddatum voor gebruik door telers: 
01.07.2019

Bieten

Suikerbiet (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima)

Voederbiet (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. crassa)

Zaaizaden voor exportdoeleinden

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H317, H410, EUH401, H332

Voorzorgsmaatregelen

  • P312, P391, P280, P333 + P313, SP 1, P302 + P352, P304 + P340, P102