You are here

Force (W2), Insecticide

Force (W2)

Laatste update:
31.12.2017

Insecticide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
13135 N
Samenstelling: 
Formulering: 
FS (Suspensie concentraat voor zaadbehandeling)
Einddatum voor gebruik door telers: 
30.06.2019

Bieten

Zaaizaden voor exportdoeleinden

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H317, H410, EUH401, H332

Voorzorgsmaatregelen

  • P102, P391, SP 1, P304 + P340, P333 + P313, P280, P302 + P352, P312