Force (W2) - Insecticide | Syngenta Nederland

You are here

Force (W2), Insecticide

Force (W2)

Laatste update:
01.01.2018

Insecticide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
13135 N
Samenstelling: 
Formulering: 
FS (Suspensie concentraat voor zaadbehandeling)

Bieten

Suikerbiet (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima)

Voederbiet (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. crassa)

Zaaizaden voor exportdoeleinden

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H332, EUH401, H317, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • SP 1, P333 + P313, P391, P302 + P352, P102, P312, P280, P304 + P340