You are here

Insegar 25 WG (W2), Insecticide

Insegar 25 WG (W2)

Laatste update:
18.08.2006

Insecticide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
11643 N
Samenstelling: 
Formulering: 
Water dispergeerbaar granulaat
Einddatum voor gebruik door telers: 
01.03.2018

Appels

Appels en peren

peren

Pruim

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401
  • H351
  • H411

Voorzorgsmaatregelen

  • P201
  • P273
  • P308 + P313
  • P391