You are here

Insegar 25 WG (W2), Insecticide

Insegar 25 WG (W2)

Laatste update:
17.08.2006

Insecticide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
11643 N
Samenstelling: 
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)
End date of sale by distributors: 
30.06.2018
Einddatum voor gebruik door telers: 
28.12.2017

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H410, EUH401, H351

Voorzorgsmaatregelen

  • P273, SP 1, P501, P280, P391