You are here

Insegar 25 WG (W3), Insecticide

Insegar 25 WG (W3)

Laatste update:
31.12.2017

Insecticide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
11643 N
Samenstelling: 
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)
End date of sale by distributors: 
30.06.2018
Einddatum voor gebruik door telers: 
28.12.2017

Pitvruchten

Pruim

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H351, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • SP 1, P273, P391, P501, P280