You are here

Karate Zeon (W2), Insecticide

Karate Zeon (W2)

Laatste update:
31.12.2017

Insecticide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
12698 N
Samenstelling: 
Formulering: 
CS (Capsule suspensie)
Einddatum voor gebruik door telers: 
30.09.2019

Bieten

Bloemkoolachtigen

Consumptieaardappel

Droog te oogsten erwten

Erwt zonder peul

Granen

Lilium

pootaardappel

Sjalotten

Sluitkoolachtigen

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H317, H302 + H332, EUH401, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P270, P304 + P340, SP 1, P391, P302 + P352, P102, P301 + P312, P261, P312, P280