Karate Zeon (W3) - Insecticide | Syngenta Nederland

You are here

Karate Zeon (W3), Insecticide

Karate Zeon (W3)

Laatste update:
15.06.2018

Insecticide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
12698 N
Samenstelling: 
Formulering: 
CS (Capsule suspensie)
End date of sale by distributors: 
01.04.2019
Einddatum voor gebruik door telers: 
01.04.2019

Aardappel (Solanum tuberosum)

Aardpeer (Helianthus tuberosus)

Amsoi (Brassica juncea)

Aromatische kruidgewassen

Aromatische wortelgewassen

Asperge (Asparagus officinalis)

Bieten

Bieten (veredelingsteelt)

Bieten (zaadteelt)

Blauw maanzaad (Papaver somniferum)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H317, H302 + H332, H410, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P102, P301 + P312, P304 + P340, P391, P312, P280, P302 + P352, P261, SP 1, P270