You are here

Karate Zeon (W4), Insecticide

Karate Zeon (W4)

Laatste update:
23.11.2018

Insecticide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
12698 N
Samenstelling: 
Formulering: 
CS (Capsule suspensie)

Aardpeer (Helianthus tuberosus)

Aromatische kruidgewassen

Aromatische wortelgewassen

Asperge (Asparagus officinalis)

Bieten

Bieten (veredelingsteelt)

Bieten (zaadteelt)

Blauwmaanzaad (Papaver somniferum)

Bleekselderij (Apium graveolens var. dulce)

Bloembol- en bloemknolgewassen

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H317, H410, H302 + H332

Voorzorgsmaatregelen

  • P302 + P352, SP 1, P391, P270, P312, P102, P261, P280, P301 + P312, P304 + P340