Karate Zeon (W4) - Insecticide | Syngenta Nederland

You are here

Karate Zeon (W4), Insecticide

Karate Zeon (W4)

Laatste update:
23.11.2018

Insecticide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
12698 N
Samenstelling: 
Formulering: 
CS (Capsule suspensie)

Aardappel (Solanum tuberosum)

Aardpeer (Helianthus tuberosus)

Amsoi (Brassica juncea)

Aromatische kruidgewassen

Aromatische wortelgewassen

Asperge (Asparagus officinalis)

Bieten

Bieten (veredelingsteelt)

Bieten (zaadteelt)

Blauw maanzaad (Papaver somniferum)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H410, H302 + H332, H317

Voorzorgsmaatregelen

  • P261, P301 + P312, P302 + P352, P270, P312, P280, P102, P304 + P340, P391, SP 1