Ninja (W2) - Insecticide | Syngenta Nederland

You are here

Ninja (W2), Insecticide

Ninja (W2)

Laatste update:
22.02.2018

Insecticide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
14455 N
Samenstelling: 
Formulering: 
CS (Capsule suspensie)
Einddatum voor gebruik door telers: 
30.09.2019

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H410, H317, H302 + H332, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P102, P312, P304 + P340, SP 1, P301 + P312, P261, P391, P302 + P352, P270, P280