You are here

Ninja (W3), Insecticide

Ninja (W3)

Laatste update:
14.06.2018

Insecticide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
14455 N
Samenstelling: 
Formulering: 
CS (Capsule suspensie)
Einddatum voor gebruik door telers: 
30.09.2019

Bieten

Blauwmaanzaad (Papaver somniferum)

Bloembol- en bloemknolgewassen

Bloemkoolachtigen

Cichorei (Cichorium intybus var. sativum)

Consumptieaardappel

Crambe (Crambe abyssinica)

Droog te oogsten erwten

Erwt zonder peul

Granen

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H317, H302 + H332, EUH401, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P280, P304 + P340, P391, P302 + P352, P312, SP 1, P261, P102, P270, P301 + P312