Ninja (W4) - Insecticide | Syngenta Nederland

You are here

Ninja (W4), Insecticide

Ninja (W4)

Laatste update:
23.11.2018

Insecticide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
14455 N
Samenstelling: 
Formulering: 
CS (Capsule suspensie)

Aardappel (Solanum tuberosum)

Aardpeer (Helianthus tuberosus)

Amsoi (Brassica juncea)

Aromatische kruidgewassen

Aromatische wortelgewassen

Asperge (Asparagus officinalis)

Bieten

Bieten (veredelingsteelt)

Bieten (zaadteelt)

Blauw maanzaad (Papaver somniferum)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H317, H410, H302 + H332

Voorzorgsmaatregelen

  • P261, P280, P102, P312, P301 + P312, SP 1, P270, P391, P302 + P352, P304 + P340