You are here

Ninja (W4), Insecticide

Ninja (W4)

Laatste update:
23.11.2018

Insecticide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
14455 N
Samenstelling: 
Formulering: 
CS (Capsule suspensie)

Aardpeer (Helianthus tuberosus)

Aromatische kruidgewassen

Aromatische wortelgewassen

Asperge (Asparagus officinalis)

Bieten

Bieten (veredelingsteelt)

Bieten (zaadteelt)

Blauwmaanzaad (Papaver somniferum)

Bleekselderij (Apium graveolens var. dulce)

Bloembol- en bloemknolgewassen

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H317, H410, EUH401, H302 + H332

Voorzorgsmaatregelen

  • P102, P280, P391, P301 + P312, P304 + P340, P270, P261, P302 + P352, P312, SP 1