You are here

Vertimec Gold (W7), Insecticide

Vertimec Gold (W7)

Laatste update:
16.02.2017

Insecticide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
13087 N
Samenstelling: 
Formulering: 
EC (Emulgeerbaar concentraat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
30.04.2025

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H335, EUH401, H290, H373, H302, H410, H317, H319

Voorzorgsmaatregelen

  • P314, P273, P391, SP 1, P260, P280A