You are here

Vertimec Gold (W7), Insecticide

Vertimec Gold (W7)

Laatste update:
03.06.2016

Insecticide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
13087 N
Samenstelling: 
Formulering: 
EC (Emulgeerbaar concentraat)

Aalbes (zwart), (onbedekte teelt)

Aardbei (Fragaria sp)

Akkerbouwgewassen (basiszaadteelt)

Akkerbouwgewassen (veredelingsteelt)

Aromatische kruidgewassen

Bloembol- en bloemknolgewassen

Bloementeelt Bolbloemen en knolbloemen

Bloemisterijgewassen

Boomkwekerijgewassen

Boon met peul

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H302, H410, H373, H317, EUH401, H319, H290, H335

Voorzorgsmaatregelen

  • P260, P273, SP 1, P314, P391, P280A