Karate Zeon - Insecticide | Syngenta Nederland

You are here

Karate Zeon, Insecticide

Karate Zeon

Laatste update:
29.08.2019

Insecticide

Registratienummer: 
12698 N
Samenstelling: 
Formulering: 
CS (Capsule suspensie)

Aardappel (Solanum tuberosum)

Aardpeer (Helianthus tuberosus)

Aromatische kruidgewassen

Aromatische wortelgewassen

Asperge (Asparagus officinalis)

Bieten

Bieten (veredelingsteelt)

Bieten (zaadteelt)

Blauw maanzaad (Papaver somniferum)

Blauwmaanzaad (Papaver somniferum)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H410, H317, EUH401, H302 + H332

Voorzorgsmaatregelen

  • P102, P391, SP 1, P301 + P312, P304 + P340, P280, P261, P302 + P352, P312, P270