Mainspring - Insecticide | Syngenta Nederland

You are here

Mainspring

Laatste update:
06.07.2018

Insecticide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
15651 N
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)

Bloemisterijgewassen

Boomkwekerijgewassen

Pot- en perkplanten

Potplanten

Snijbloemen

Vaste planten

Vaste plantenteelt

Veredelingsteelt

Zaadteelt

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H410, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P280C, P273, P391, P501, SP 1