Mainspring - Insecticide | Syngenta Nederland

You are here

Mainspring, Insecticide

Mainspring

Laatste update:
05.07.2018

Insecticide

Registratienummer: 
15651 N
Samenstelling: 
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)

Bloemisterijgewassen

Boomkwekerijgewassen

Pot- en perkplanten

Potplanten

Snijbloemen

Vaste planten

Vaste plantenteelt

Veredelingsteelt

Zaadteelt

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H410, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P273, P391, SP 1, P501, P280C