Match (W1) - Insecticide | Syngenta Nederland

You are here

Match (W1), Insecticide

Match (W1)

Laatste update:
03.07.2014

Insecticide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
12821 N
Samenstelling: 
Formulering: 
EC (Emulgeerbaar concentraat)
End date of sale by distributors: 
29.06.2020
Einddatum voor gebruik door telers: 
29.06.2021

Bloemisterijgewassen

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H336, H304, H410, H226, H317, H314

Voorzorgsmaatregelen

  • P501, P305 + P351 + P338 + P310, P301 + P330 + P331 + P310, SP 1, P280A, P210, P260, P303 + P361 + P353 + P310