Moddus 250 EC - Groeiregulator | Syngenta Nederland

You are here

Moddus 250 EC, Groeiregulator

Moddus 250 EC

Laatste update:
31.12.2017

Groeiregulator

Registratienummer: 
12063 N
Samenstelling: 
Formulering: 
EC (Emulgeerbaar concentraat)

gras

Graszaadteelt

Haver (Avena sativa)

Koolzaad (Sinapis arvensis)

raaigras

Raaigrassen

Spelt (Triticum spelta)

Triticale (Triticosecale (winter))

Triticale (Triticosecale)

Wintergers (Hordeum vulgare)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH066, H411, H317, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P391, SP 1, P261, P280, P302 + P352, P102