Moddus 250 EC (W4) - Groeiregulator | Syngenta Nederland

You are here

Moddus 250 EC (W4)

Laatste update:
31.12.2017

Groeiregulator

Gewasbescherming

Registratienummer: 
12063 N
Formulering: 
EC (Emulgeerbaar concentraat)

gras

Graszaadteelt

Haver (Avena sativa)

Koolzaad (Sinapis arvensis)

raaigras

Raaigrassen

Spelt (Triticum spelta)

Triticale (Triticosecale (winter))

Triticale (Triticosecale)

Wintergers (Hordeum vulgare)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH066, H317, H411, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P261, P391, P102, P302 + P352, P280, SP 1