Nemathorin 10G (W3) - Nematicide | Syngenta Nederland

You are here

Nemathorin 10G (W3), Nematicide

Nemathorin 10G (W3)

Laatste update:
31.12.2017

Nematicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
12417 N
Samenstelling: 
Formulering: 
FG (Fijn granulaat)

Aardappel (Solanum tuberosum)

Aardappelen (Solanum tuberosum)

Consumptieaardappel

Lelie (Lilium sp)

pootaardappel

Zetmeelaardappel

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H317, H301, H410, EUH070

Voorzorgsmaatregelen

  • P391, P501, SP 1, P301 + P310, P270, P280, P321, P405, P273, P330, P264