Nemathorin 10G (W3) - Nematicide | Syngenta Nederland

You are here

Nemathorin 10G (W3)

Laatste update:
31.12.2017

Nematicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
12417 N
Formulering: 
FG (Fijn granulaat)

Aardappel (Solanum tuberosum)

Aardappelen (Solanum tuberosum)

Consumptieaardappel

Lelie (Lilium sp)

pootaardappel

Zetmeelaardappel

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H317, H410, EUH070, EUH401, H301

Voorzorgsmaatregelen

  • P301 + P310, P273, P391, P280, SP 1, P405, P321, P330, P264, P270, P501