Nemathorin 10G (W3) - Nematicide | Syngenta Nederland

You are here

Nemathorin 10G (W3)

Laatste update:
01.01.2018

Nematicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
12417 N
Formulering: 
FG (Fijn granulaat)

Aardappel (Solanum tuberosum)

Aardappelen (Solanum tuberosum)

Consumptieaardappel

Lelie (Lilium sp)

pootaardappel

Zetmeelaardappel

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH070, H301, H410, H317, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P270, P501, P405, SP 1, P273, P280, P321, P391, P301 + P310, P264, P330