Nemathorin 10G (W2) - Nematicide | Syngenta Nederland

You are here

Nemathorin 10G (W2), Nematicide

Nemathorin 10G (W2)

Laatste update:
05.01.2007

Nematicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
12417 N
Samenstelling: 
Formulering: 
FG (Fijn granulaat)
End date of sale by distributors: 
01.07.2018
Einddatum voor gebruik door telers: 
01.07.2019

Aardappel (Solanum tuberosum)

Aardappelen (Solanum tuberosum)

Consumptieaardappel

Lelie (Lilium sp)

pootaardappel

Zetmeelaardappel

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H301, H317, H410, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • SP 1, P264, P302 + P352, P280, P273, P501, P301 + P310, P330, P333 + P313