You are here

Nemathorin 10G (W2), Nematicide

Nemathorin 10G (W2)

Laatste update:
04.01.2007

Nematicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
12417 N
Samenstelling: 
Formulering: 
FG (Fijn granulaat)
End date of sale by distributors: 
30.06.2018
Einddatum voor gebruik door telers: 
30.10.2018

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H301, EUH401, H410, H317

Voorzorgsmaatregelen

  • P273, P333 + P313, P264, SP 1, P301 + P310, P330, P302 + P352, P501, P280