You are here

Nemathorin 10G (W3), Nematicide

Nemathorin 10G (W3)

Laatste update:
31.12.2017

Nematicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
12417 N
Samenstelling: 
Formulering: 
FG (Fijn granulaat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
30.10.2018

Aardappelen

Bloembol- en bloemknolgewassen

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H301, H317, H410, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P264, P273, P280, P333 + P313, P501, P301 + P310, P330, P302 + P352, SP 1