Nemathorin 10G (W3) - Nematicide | Syngenta Nederland

You are here

Nemathorin 10G (W3), Nematicide

Nemathorin 10G (W3)

Laatste update:
01.01.2018

Nematicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
12417 N
Samenstelling: 
Formulering: 
FG (Fijn granulaat)

Aardappel (Solanum tuberosum)

Aardappelen (Solanum tuberosum)

Consumptieaardappel

Lelie (Lilium sp)

pootaardappel

Zetmeelaardappel

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H317, H301, H410, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P273, P501, P333 + P313, P301 + P310, P280, P302 + P352, P330, P264, SP 1