You are here

Nemathorin 10G (W3), Nematicide

Nemathorin 10G (W3)

Laatste update:
01.01.2018

Nematicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
12417 N
Samenstelling: 
Formulering: 
FG (Fijn granulaat)

Aardappelen (Solanum tuberosum)

Consumptieaardappel

Lelie (Lilium sp)

pootaardappel

Zetmeelaardappel

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H301, H410, EUH401, H317

Voorzorgsmaatregelen

  • P280, P264, P273, P330, SP 1, P302 + P352, P501, P301 + P310, P333 + P313