Ninja - Insecticide | Syngenta Nederland

You are here

Ninja, Insecticide

Ninja

Laatste update:
22.11.2018

Insecticide

Registratienummer: 
14455 N
Samenstelling: 
Formulering: 
CS (Capsule suspensie)

Aardappel (Solanum tuberosum)

Aardpeer (Helianthus tuberosus)

Aromatische kruidgewassen

Aromatische wortelgewassen

Asperge (Asparagus officinalis)

Bieten

Bieten (veredelingsteelt)

Bieten (zaadteelt)

Blauw maanzaad (Papaver somniferum)

Blauwmaanzaad (Papaver somniferum)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H302 + H332, H410, H317

Voorzorgsmaatregelen

  • P301 + P312, P312, SP 1, P304 + P340, P102, P261, P391, P302 + P352, P280, P270