Ninja (W2) - Insecticide | Syngenta Nederland

You are here

Ninja (W2)

Laatste update:
23.02.2018

Insecticide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
14455 N
Formulering: 
CS (Capsule suspensie)

Aardappel (Solanum tuberosum)

Bieten

Bloembol- en bloemknolgewassen

Bloemkool-achtigen

Bloemkoolachtigen

Bol- en Knolgewassen

Consumptieaardappel

Doperwt (Pisum sativum)

Droog te oogsten erwten

Erwt zonder peul

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H317, H302 + H332, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P304 + P340, SP 1, P102, P261, P391, P312, P301 + P312, P302 + P352, P270, P280