Ninja (W4) - Insecticide | Syngenta Nederland

You are here

Ninja (W4)

Laatste update:
22.11.2018

Insecticide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
14455 N
Formulering: 
CS (Capsule suspensie)

Aardappel (Solanum tuberosum)

Aardpeer (Helianthus tuberosus)

Amsoi (Brassica juncea)

Aromatische kruidgewassen

Aromatische wortelgewassen

Asperge (Asparagus officinalis)

Bieten

Bieten (veredelingsteelt)

Bieten (zaadteelt)

Blauw maanzaad (Papaver somniferum)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H317, H302 + H332, H410, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P280, P304 + P340, SP 1, P270, P302 + P352, P312, P301 + P312, P102, P261, P391