Olympus (W4) - Fungicide | Syngenta Nederland

You are here

Olympus (W4)

Laatste update:
31.12.2018

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
12787 N
Formulering: 
SC (Suspensie concentraat)
End date of sale by distributors: 
31.03.2020
Einddatum voor gebruik door telers: 
19.05.2020

Spelt (Triticum spelta)

Triticale (Triticosecale (winter))

Triticale (Triticosecale)

Ui-achtigen

Wintergers (Hordeum vulgare)

Wintergerst (Hordeum vulgare (Winter))

Winterrogge (Secale cereale (winter))

Winterrogge (Secale cereale)

Wintertarwe (Triticum aestivum (winter))

Wintertarwe (Triticum aestivum)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H351, EUH401, H410, H317, H332, H335, H318

Voorzorgsmaatregelen

  • P271, P302 + P352, P304 + P340, P308 + P313, SP 1, P102, P261, P270, P391, P280