Olympus (W4) - Fungicide | Syngenta Nederland

You are here

Olympus (W4)

Laatste update:
01.01.2019

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
12787 N
Formulering: 
SC (Suspensie concentraat)
End date of sale by distributors: 
01.04.2020
Einddatum voor gebruik door telers: 
20.05.2020

Spelt (Triticum spelta)

Triticale (Triticosecale (winter))

Triticale (Triticosecale)

Ui-achtigen

Wintergers (Hordeum vulgare)

Wintergerst (Hordeum vulgare (Winter))

Winterrogge (Secale cereale (winter))

Winterrogge (Secale cereale)

Wintertarwe (Triticum aestivum (winter))

Wintertarwe (Triticum aestivum)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H410, H351, EUH401, H318, H335, H332, H317

Voorzorgsmaatregelen

  • P102, P261, P391, SP 1, P302 + P352, P280, P308 + P313, P270, P304 + P340, P271