Palladium - Fungicide | Syngenta Nederland

You are here

Palladium, Fungicide

Palladium

Laatste update:
08.05.2018

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
15575 N
Samenstelling: 
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)
End date of sale by distributors: 
30.06.2019
Einddatum voor gebruik door telers: 
30.06.2020

Tulp (Tulipa sp)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H317, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P333 + P313, P261, P391, P280C, P362 + P364, SP 1