Palladium - Fungicide | Syngenta Nederland

You are here

Palladium

Laatste update:
09.05.2018

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
15575 N
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)
End date of sale by distributors: 
01.07.2019
Einddatum voor gebruik door telers: 
01.07.2020

Tulp (Tulipa sp)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H410, H317, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P362 + P364, P333 + P313, P280C, P261, P391, SP 1