Palladium - Fungicide | Syngenta Nederland

You are here

Palladium, Fungicide

Palladium

Laatste update:
16.07.2020

Fungicide

Registratienummer: 
15575 N
Samenstelling: 
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)

Bloembol- en bloemknolgewassen

Bloemisterijgewassen

Bloemisterijgewassen

Tulp (Tulipa sp)

Vaste planten

Vaste plantenteelt

Vermeerderingsteelt Bloembollen en bloemknollen

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H317, H410, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P362 + P364, P261, SP 1, P333 + P313, P280C, P391